www.v-b-b.se

VÄSTKUSTENS BÅTBESIKTNING

 

Besiktningsman Kjell Carlsson.

Utför besiktning av segel-och motorbåtar 

i plast, trä, aluminium och stål.

mob 070-6818160 

kjellcarlsson@hotmail.com

 

 

 

Jag åtar mig uppdrag i den del av landet

där du önskar hjälp med besiktning.

När du som båtköpare vill känna dig trygg inför ett båtköp och försäkra dig om båtens kondition.Då kan du med förtroende vända dig till mig för en professionel och sakkunnig besiktning.

 Auktoriserad besiktningsman i Båtbesiktningsmännens Riksförening

www.batbesiktningsmannen.org

 

kjellcarlsson@hotmail.com

070-6818160